Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Minato-Shichifukujin`

( 1 ) Kumano-jinja (shrine) (Ebisu) 2-2-14 Azabudai; Minato-ku
( 2 ) Sakurada-jinja (shrine) (Jurojin) 3-2-17 Nishi-azabu; Minato-ku
( 3 ) Juban Inari-jinja (shrine), Takarabune 1-4-6 Azabujuban
( 4 ) Taiho-ji (temple) (Daikokuten) 1-1-10 Moto-azabu; Minato-ku
( 5 ) Tenso-jinja (shrine) (Fukurokuju) 7-7-7 Roppongi; Minato-ku
( 6 ) Hikawa Jinja (Bishamonten) 1-4-23 Moto Azabu; Minato-ku
( 7 ) Hisakuni Jinja (Hoteison) 2-1-16 Roppongi; Minato-ku
( 8 ) Hoshu-in (Benzaiten) 4-8-55 Shibakoen; Minato-ku
( 9 ) Visiting the seven lucky gods (model route)  

back to data base top