Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Theaters / Halls`

( 1 ) Kokuyo Hall 1-8-35 Konan; Minato-ku
( 2 ) Suntory Hall 1-13-1 Akasaka; Minato-ku
( 3 ) Theater Shiki; Spring (Haru) and Fall (Aki) 1-10-48 Kaigan; Minato-ku
( 4 ) Jiyu Theater 1-10-53 Kaigan; Minato-ku
( 5 ) Spiral Hall, hideaway of Takano Choei 5-6-23 Minami-aoyama
( 6 ) Sogetsu Art Museum, Sogetsu Hall 7-2-21 Akasaka
( 7 ) Tessenkai Noh-gaku Institute 4-21-29 Minami-aoyama; Minato-ku
( 8 ) Dentsu Shiki Theater (Umi) 1-8-2 Higashi-shimbashi; Minato-ku
( 9 ) News Art 1-7-1 Higashi Shimbashi; Minato-ku Shiodome Media Tower
( 10 ) Haiyu-za Theater 4-9-2 Roppongi; Minato-ku
( 11 ) Mielparque Hall 2-5-20 Shibakoen; Minato-ku
( 12 ) Yakult Hall 1-1-19 Higashi Shimbashi; Minato-ku Yakult Headquarters Bldg.
( 13 ) Akasaka BLITZ 5-3-2 Akasaka,Minato-ku
( 14 ) Akasaka ACT Theater 5-3-2 Akasaka,Minato-ku

back to data base top