Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Shimbashi / Shiodome / Uchisaiwaicho`

( 1 ) Site of seppuku (ritual disembowelment) of Lord Asano Near 4-31 Shimbashi
( 2 ) Advertising Museum Tokyo 1-8-2 Higashi Shimbashi; Minato-ku
( 3 ) Italian Garden 1-10-20 Higashi-shimbashi; Minato-ku Within Minato Municipal Italian Park
( 4 ) Karasumori-jinja (shrine) 2-15-5 Shimbashi
( 5 ) Caretta Shiodome, Shio-site 1-8-2 Higashi-shimbashi; Minato-ku
( 6 ) Former Shimbashi train station 1-5-3 Higashi-shimbashi; Minato-ku
( 7 ) Shimbashi Station, SL Plaza at East Exit Shimbashi
( 8 ) Dentsu Shiki Theater (Umi) 1-8-2 Higashi-shimbashi; Minato-ku
( 9 ) Japanfs Sake Plaza 1-1-21 Nishi Shimbashi; Minato-ku Japan Sake Brewers Association Bldg.
( 10 ) News Art 1-7-1 Higashi Shimbashi; Minato-ku Shiodome Media Tower
( 11 ) Shiodome Museum (Panasonic Electric NAIS Museum) 1-5-1 Higashi Shimbashi; Minato-ku Panasonic Denko Bldg., 4th Fl.
( 12 ) Yakult Hall 1-1-19 Higashi Shimbashi; Minato-ku Yakult Headquarters Bldg.
( 13 ) Embassy of Republic of Kosovo 3-13-7, Nishi-Shimbashi, Minato city 10F, MG Atago building
( 14 ) Embassy of Republic of the Marshall Islands 3-13-7, Nishi-Shimbashi, Minato city 3F, MG Atago building

back to data base top