Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Shrines / Temples`

( 1 ) Akasaka Hikawa-jinja (shrine), site of the home of Asano Tosa-no-kami 6-10-12 Akasaka; Minato-ku
( 2 ) Site of home of Asano Tosa-no-kami Akasaka Hikawa-jinja (shrine) 6-10-12 Akasaka; Hikawa-jinja
( 3 ) Atago-jinja (shrine), Atagoyama 1-5-3 Atago
( 4 ) Grave of Sugita Genboku, Eikan-in (temple) 3-10-10 Toranomon
( 5 ) Kakurin-ji (temple) (Seisho Hall) 1-1-47 Shirokanedai
( 6 ) Karasumori-jinja (shrine) 2-15-5 Shimbashi
( 7 ) Kumano-jinja (shrine) (Ebisu) 2-2-14 Azabudai; Minato-ku
( 8 ) Heuskensf grave; Korinji (temple) 4-11-25 Minami-azabu
( 9 ) Kotohiragu (shrine) , Copper torii, Hyakudo-ishi 1-2-7 Toranomon
( 10 ) Site of the first American legation; Zenpuku-ji (temple) 1-6-21 Moto Azabu; Zenpuku-ji
( 11 ) Site of the first British legation; Tozen-ji (temple) 3-16-16 Takanawa; Tozen-ji
( 12 ) Site of the first Dutch legation; Saio-ji (temple) 2-25-6 Shiba; Saio-ji
( 13 ) Site of the first French legation; Saikai-ji (temple) 4-16-23 Mita; Saikai-ji
( 14 ) Sakurada-jinja (shrine) (Jurojin) 3-2-17 Nishi-azabu; Minato-ku
( 15 ) Shiba Daijingu (shrine); Chikara Ishi (strength-testing stone), Megumi-no-Hansho (fire-bell), Do-Toro (copper lantern) 1-12-7 Shiba Daimon
( 16 ) Juban Inari-jinja (shrine), Takarabune 1-4-6 Azabujuban
( 17 ) Suisho-ji (shrine), Dai O-ho-den (hall) 3-2-19 Shirokanedai
( 18 ) Seisho-ji (temple), grave of Inoue Kinga 2-4-7 Atago
( 19 ) Sengaku-ji (temple); graves of Asano Naganori and the 47 Ronin (masterless samurai) 2-11-1 Takanawa
( 20 ) Zenko-ji (temple) 3-5-17 Kita-aoyama
( 21 ) Zenpuku-ji (temple), Yanagi-no-ido 1-6-21 Moto-azabu
( 22 ) Gingko trees at Zenpuku-ji (temple) 1-6-21 Moto-azabu
( 23 ) Sokei-ji (temple); graves of Fujimori Tenzan and Terasaka Kichiemon 2-9-22 Minami-azabu
( 24 ) Zojo-ji (temple) 4-7-35 Shibakoen
( 25 ) Taiho-ji (temple) (Daikokuten) 1-1-10 Moto-azabu; Minato-ku
( 26 ) Eihei-ji (temple) Annex Chokoku-ji (temple), graves of Kuroda Seiki and Izawa Ranken 2-21-34 Nishi-azabu
( 27 ) Grave of Otama Laguza, Chogen-ji (temple) 3-5-16 Moto-azabu
( 28 ) Tenshin-ji (temple) 3-1-15 Minami-azabu
( 29 ) Tenso-jinja (shrine) (Fukurokuju) 7-7-7 Roppongi; Minato-ku
( 30 ) Tosho-gu; gingko trees, statue of Tokugawa Ieyasu 4-8-10 Shibakoen
( 31 ) Toyokawa Inari 1-4-7 Moto Akasaka
( 32 ) Hikawa Jinja (Bishamonten) 1-4-23 Moto Azabu; Minato-ku
( 33 ) Hisakuni Jinja (Hoteison) 2-1-16 Roppongi; Minato-ku
( 34 ) Hiroo Inari Jinja, ink drawing on ceiling of Hiroo Inari prayer hall by Takahashi Yuichi 4-5-61 Minami Azabu
( 35 ) Hoshu-in (Benzaiten) 4-8-55 Shibakoen; Minato-ku
( 36 ) Grave of Ogyu Sorai, Chosho-ji (temple) 4-7-29 Mita
( 37 ) Grave of Okubo Hikozaemon, Ryugyo-ji (temple) 2-2-6 Shirokane

back to data base top